Warunki świadczenia usługi

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą novaglas.pl poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego.  Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych, które są używane  przez firmę novaglas do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona  www.novaglas.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.  Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę novaglas.pl jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.novaglas.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)